การควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบกิจการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์