การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม