กิจกรรมการคัดแยกขยะ

กิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลป่าบงของ

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหมู่ที่ 2 บ้านล้องดอนชัย

ณ วัดบ้านล้องดอนชัยกิจกรรมคัดแยกขยะ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์