….. คืนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ….. เทศบาลตำบลป่าบง นำโดย นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆในตำบลป่าบง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมการแห่ขบวนสะเปาของแต่ละหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน การแสดงรำวงของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าบง และการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565 ตำบลป่าบง โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน สจ.ศุภกานต์ สุประการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสารภี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะ…

Categories: ภาพกิจกรรม