ต้อนรับท่านปลัดเทศบาลตำบลป่าบงคนใหม่ ซึ่งย้ายมาจากเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ท่าน ส.ต.อ. เปี่ยมศักดิ์ ปานะเสน

Categories: ภาพกิจกรรม