นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง เข้ารับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ จากท่านพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางศุภกาญจน์ สุประการ และนายชูเดช เกตุชูรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง #ขอขอบคุณอบจเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม