นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง มอบสารเคมีสำหรับการป้องกันและกำจัดเพลี้ยไฟในนาข้าวให้กับเกษตรกรในตำบลที่ลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยไฟในนาข้าว

Categories: ภาพกิจกรรม