นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชลำน้ำแม่กวง พื้นที่ตำบลป่าบง อำเภอสารภี ตำบลต้นเปา และตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสารภี ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน อ.สันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา องค์กรบริหารส่วนตำบลสันกำแพง และเทศบาลตำบลป่าบง พร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน อำเภอสารภี และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 500 คน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม

Categories: ภาพกิจกรรม