ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์