ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลฯ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกุล ในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง