ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอย

ประกาศโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง