ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาเกิน 5 พันบาทแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน ตุลาคม 2564

เดือน พฤศจิกายน 2564

เดือนธันวาคม 2564

เดือน มกราคม 2565

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เดือน มีนาคม 2565

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง