ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 (เม.ย. 65 – มิ.ย. 65) ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค. 64 – ธ.ค. 64) ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65-มี.ค. 65) ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดวื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 (ก.ค. 65-ก.ย.65) ปีงบประมาณ 2565

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง