ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566  (ต.ค. 65 – ธ.ค. 65)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (ม.ค. 66-มี.ค. 66)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 (ปีงบประมาณ 2566 (เม.ย. 66 – มิ.ย.66)

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง