ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ในปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ซอย 3 ม.3

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ซอย 6 หมู่ 1

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ซอย 6 ม.4

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ซอย 6 หมู่ 6

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ซอย 9 หมู่ 3

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่องสร้างไหล่ทางถนน หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนฯ หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ซอย 5 หมู่ 3

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง