ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยฯ ปีงบ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอยฯ ปีงบ 2565

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง