ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าบง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยฯ ปีงบประมาณ 2566

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง