ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

ประกาศร่าง Torร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง