ประกาศเทศบาลตำบลป่าบง เรื่อง การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประกาศ ทต.ป่าบง แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์