ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอย

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอย

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง