ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)ถนนสาย หมู่ที่ 1,5,6 ตำบลป่าบง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมูู่ที่ 1,5,6 ตำบลป่าบง

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง