ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหมู่ที่ 1,5,6 ตำบลป่าบง

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีโอเวอร์เลย์ สายเลียบแม่น้ำกวงหมู่ที่ 4,5,6 

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีโอเวอร์เลย์ สายเลียบน้ำกวงหมู่ที่ 4,5,6

 

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง