ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหมู่ที่ 1,5,6 ตำบลป่าบง

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง