ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าบง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ ปีงบ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลฯ ปีงบ 2566

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง