ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อที่ดิน ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าบง ปีงบประมาณ 2566

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง