ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างจำนวน 19 โครงการ

ประกาศแผนโครงการจ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะฯ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออก แบบฯจำนวน 7 โครงการ

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง