***ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562***

ตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ตุลาคม-2561

พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง