ประชาสัมพันธ์ “งานวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลป่าบง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ณ เทศบาลตำบลป่าบง เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก ๆ บนเวที กิจกรรมฝึกทักษะต่าง ๆ ทั้งการตอบปัญหา การเล่นเกมส์ฯ และมอบของขวัญของรางวัลต่างมากมาย ภายในงานมีซุ้มอาหาร ขนม เครื่องดื่ม จากหน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบลป่าบง บริการฟรีตลอดทั้งกิจกรรมค่ะ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์