ประชุมประชาคมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ณ เทศบาล ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

Categories: ภาพกิจกรรม