ประมวลภาพการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายใน ตำบลป่าบง ประจำปี 2563

Categories: ภาพกิจกรรม