พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด และปลอดภัย ระหว่างท้องถิ่นอำเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าบง และผู้ประกอบการร้านค้า โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ วัดป่าบงหลวง ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม