ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดย ออกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบง

วันพุธ ที่6 กันยายน พ.ศ.2566
นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง มอบหมาย นายสุรศักดิ์ ณะรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าบง ส.ต.อ. เปี่ยมศักดิ์ ปานะเสน ปลัดเทศบาลตำบลป่าบง ร่วมกับกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อำเภอสารภี สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นำโดย นายณัฐ คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ ร.ต.อ.ดำรัส คำดวงดาว หัวหน้าตู้ยามตำบลป่าบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดย ออกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเทศบาลตำบลป่าบง ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบสารเสพติด

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์