#ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย วันนี้ 27 สิงหาคม 2564…. นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง และนายสุรศักดิ์ ณะรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าบงนำเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในซอย 12 หมู่ที่ 1 บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง และบริเวณรัศมีโดยรอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะ

Categories: ภาพกิจกรรม