ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่ตำบลป่าบง

นำโดย นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง ได้ 17 ราย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
📸 ภาพโดย: กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าบง
👩🏻‍💼ข่าวประชาสัมพันธ์โดย: งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าบง

Categories: ภาพกิจกรรม