…วันที่ 17 กันยายน 2564… นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง ตำแหน่งประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าบง เพื่อติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ค่ะ

Categories: ภาพกิจกรรม