วันศุกร์ที่21 ตุลาคม 2565 นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าบง ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์ ปานะเสน ปลัดเทศบาลตำบลป่าบง,คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ, ส่วนงานศึกษาฯ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงเทศบาลตำบลป่าบงประจำปี2565 กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ.ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าบง ค่ะ

Categories: ภาพกิจกรรม