วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์ ปานะเสน ปลัดเทศบาลตำบลป่าบง ออกตรวจสถานประกอบกิจการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าบง , ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง ออกตรวจสถานประกอบการ ตามกฏกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ ในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 ตรวจสุขาภิบาลอาหารสำหรับ “สถานที่จำหน่ายอาหาร” เพื่อขอใบอนุญาตตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561เพื่อรอสรุปผลน้ำยาตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ ร้านปิ้งย่าง ฟูโกะ ยากินิคุ หมู่ที่ 2 บ้านร้องดอนชัย ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

Categories: ภาพกิจกรรม