ฮ่วมใจ๋ ก้าวไปตวยกั๋น 50 ปี๋ โฮงยาสาหละปี วิ่งฮอมบุญ โรงพยาบาลสารภี ครั้งที่ 4 วันที่ 30 กันยายน 2561 เส้นทางตำบลไชยสถาน ตำบลป่าบง ตำบลชมภู ร่วมบริจาคเงิน ช่วยสมทบทุนพัฒนา รพ. และรพ.สต. พร้อมทั้งซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย

วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0001 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0002 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0003 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0004 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0005 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0006 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0007 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0008 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0009 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0010 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0011 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0012 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0013 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0014 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0015 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0016 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0017 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0018 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0019 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0020 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0021 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0022 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0023 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0024 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0025 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0026 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0027 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0028 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0029 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0030 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0031 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0032 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0033 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0034 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0035 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0036 วิ่งฮอมบุญ_๑๘๑๐๐๒_0037

Categories: ภาพกิจกรรม