เทศบาลตำบลป่าบงขอประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์