เทศบาลตำบลป่าบงนำโดยท่านมานิตย์ ศรีดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลป่าบง โดยมีท่านนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานเปิดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคำชมภู เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2562

              

Categories: ภาพกิจกรรม