เทศบาลตำบลป่าบงนำโดยท่าน นายกมานิตย์ ศรีดี หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลป่าบง โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู โรงเรียนวัดเทพารามและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ตำบลป่าบง เข้าร่วมการเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ในวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562

Categories: ภาพกิจกรรม