เทศบาลตำบลป่าบงนำโดยท่านมานิตย์ ศรีดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลป่าบง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้านและ อสม. ตำบลป่าบง ร่วมกับ สภ.สารภี ตู้ยามตำรวจ ฝ่ายปกครอง วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงการนต์ ประจำปี 2562 ณ ตู้ยามตำรวจ วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

Categories: ภาพกิจกรรม