เทศบาลตำบลป่าบงนำโดยท่านมานิตย์ ศรีดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลป่าบง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้านและ อสม. ตำบลป่าบง ร่วมกับ สภ.สารภี ตู้ยามตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ ตู้ยามตำรวจ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

Categories: ภาพกิจกรรม