เทศบาลตำบลป่าบงนำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าบง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าบง ร่วมขบวนและพิธีรดน้ำดำหัวนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภีและคุณนาย เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม