เทศบาลตำบลป่าบงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลป่าบง ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวา มหาราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม