เทศบาลตำบลป่าบงได้จัดกิจกรรม “โครงการล้อมรั้ว ล้อมใจ สานสายใยของครอบครัวตำบลป่าบง” ณ โรงแรมฮอไรชั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2561

IMG_2252 IMG_2253 IMG_2254 IMG_2256 IMG_2259 IMG_2261 IMG_2263 IMG_2264 IMG_2265 IMG_2266 IMG_2268 IMG_2270 IMG_2271 IMG_2272 IMG_2273 IMG_2274 IMG_2275 IMG_2276 IMG_2277 IMG_2278 IMG_2279 IMG_2280 IMG_2281 IMG_2282 IMG_2283 IMG_2285 IMG_2286 IMG_2288 IMG_2289 IMG_2292 IMG_2295 IMG_2297 IMG_2300 IMG_2307 IMG_2308 IMG_2310 IMG_2311 IMG_2319 IMG_2322 IMG_2324 IMG_2327 IMG_2330 IMG_2333 IMG_2337 IMG_2338 IMG_2339 IMG_2341 IMG_2342 IMG_2343 IMG_2344 IMG_2345 IMG_2346 IMG_2347 IMG_2348 IMG_2349 IMG_2350 IMG_2351 IMG_2352 IMG_2353 IMG_2354 IMG_2355 IMG_2356 IMG_2357 IMG_2358 IMG_2359 IMG_2363 IMG_2364 IMG_2365 IMG_2366 IMG_2367 IMG_2368 IMG_2369 IMG_2370 IMG_2371 IMG_2372 IMG_2373 IMG_2374 IMG_2375 IMG_2376 IMG_2377 IMG_2378 IMG_2379 IMG_2380 IMG_2381 IMG_2383 IMG_2384 IMG_2385 IMG_2387 IMG_2389 IMG_2390 IMG_2391 IMG_2392 IMG_2393 IMG_2394 IMG_2395 IMG_2397 IMG_2398 IMG_2400 IMG_2401 IMG_2402 IMG_2403 IMG_2404 IMG_2405 IMG_2407 IMG_2409 IMG_2410 IMG_2411 IMG_2413 IMG_2414 IMG_2415 IMG_2418 IMG_2419 IMG_2425 IMG_2426 IMG_2427 IMG_2428 IMG_2430 IMG_2431 IMG_2432 IMG_2433 IMG_2434 IMG_2435 IMG_2436 IMG_2437 IMG_2438 IMG_2439 IMG_2441 IMG_2442 IMG_2444 IMG_2456 IMG_2457 IMG_2458 IMG_2459 IMG_2461 IMG_2462 IMG_2463 IMG_2464 IMG_2465 IMG_2466 IMG_2467 IMG_2468 IMG_2470 IMG_2471 IMG_2472 IMG_2475 IMG_2476 IMG_2479 IMG_2481

Categories: ภาพกิจกรรม