เทศบาลตำบลป่าบง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เสียภาษี ได้ศึกษาภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการจัดเก็บใหม่ ในปี พ.ศ. 2563 คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำความเข้าใจในกฎหมายใหม่นี้ด้วย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์