เทศบาลตำบลป่าบง ขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์ จะสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง ซึ่ง ผอ.กกต. จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ มีการรับสมัครวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์