เรื่อง การเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานได้แพทย์ฉุกเฉิน ( กู้ชีพกู้ภัย )

เรื่อง การเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานได้แพทย์ฉุกเฉิน ( กู้ชีพกู้ภัย )
เข้ามารับใบสมัครได้ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบง
ห้องสำนักปลัด
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน – 22 กันยายน 2566

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์