แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสารภี

📣เทศบาลตำบลป่าบงขอประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสารภี จะได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่กีขวางถนนสาธารณะ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าบง หมู่4 ตำบลป่าบง อำเภอสารถี จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 0.2 วงจร-กม. โดยจะดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ หน้าสุสานบ้านไชยสถาน ถึง หน้าหน่วยบริการประชาชนป่าบง (เส้นลำเหมือง) 5 หมู่บ้าน ดังนี้
-หมู่1 บ้านไชยสถาน
-หมู่2 บ้านร้องดอนชัย (ดับบ้างส่วน)
-หมู่3 บ้านศรีคำชมภู
-หมู่4 บ้านป่าบงหลวง
-หมู่5 บ้านเทพาราม ( เส้นแม่กวง ทางร้านลาบลำเหมือง )
โดยการไฟฟ้าฯจะทำการดับกระแสไฟฟ้า
ใน วัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2566
เวลา 08:30 – 16:30น.
โดยขอให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม ทั้งนี้ หากท่านมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบสวิตซ์ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเดินเครื่อง มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่าย ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นได้
☎️ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายอนุภาพ มหาวันแจ่ม วิศวกรแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี หมายเลขโทรศัพท์ 087-9610626 หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี หมายเลขโทรศัพท์ 053-325614

ด้วยวยความปราถนาดี และ ห่วงใย จาก เทศบาลตำบลป่าบง
#ทีมงานเทศบาลตำบลป่าบง
#ป่าบงเฮาบ่ละกั๋น💚🤝💚

_______________________________________
📌ติดตามข้อมูล ข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
เว็บไซต์ : www.pabongchiangmai.go.th

📸 ภาพ โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสารภี
📝 ข่าว โดย ทีมงานประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าบง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์