โครงการจิตอาสา พัฒนาคูคลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ณ วัดบ้านร้องดอนชัย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562

Categories: ภาพกิจกรรม